Jakt

Jaga med luftvapen

En fråga som brukar komma upp när du gör provet för att få jaktlicens är om det är tillåtet att jaga med luftvapen som till exempel luftgevär eller luftpistol. Svaret på den frågan är ja, under vissa specifika förutsättningar. Det du måste veta är att du inte får ta ett vanligt Biltema-köpt luftgevär och jaga sparv med, utan det måste vara ett särskilt licenspliktigt luftvapen med grövre kaliber. Som alltid vid jakt handlar det om att visa respekt för djuret och inte orsaka onödigt lidande. Ett vapen som har för låg uteffekt riskerar att skadeskjuta djuret. Då kommer det dö en långsam och plågsam död istället för direkt.

Skyddsjakt

Det du får bedriva med ett luftgevär eller en luftpistol är så kallad skyddsjakt. Det vill säga att du skjuter skadedjur. Skyddsjakten omfattar även till viss del rovdjur som hotar tamdjur, men du kan knappast skjuta varg med ett luftgevär. De djur som är aktuella är till exempel harar, råttor och måsar.

Skyddsjakt kan också utlösas av Länsstyrelsen i den händelse att det till exempel finns mycket älgar i ett område utanför jaktsäsongen. För att skydda biltrafiken får då del av beståndet skjutas av. Du har också alltid rätt att bedriva skyddsjakt på din egen mark eller där du har jakträtt under förutsättning att djuren gör skada.

Krav på luftvapnet

För att ett luftvapen ska vara godkänt för skyddsjakt finns ett antal krav. Det behöver ha en utgångshastighet på minst 180 meter per sekund. Det måste också ha en kaliber motsvarande .22 Longrifle samt ha ammunition designad för att expandera. Ett luftgevär eller en luftpistol som uppfyller kraven för skyddsjakt kommer vara licenspliktigt. Det samma gäller i ett sådan fall där du själv modifierar ett luftvapen för att det ska bli kraftigare. Som till exempel om du monterar på en starkare trimfjäder.