Månad: september 2023

Hus & Hem

Renoveringsbranschen och dess ökade miljömedvetenhet 

Renoveringar är en konstant närvarande realitet i vårt samhälle. I takt med förändrade behov och teknologiska framsteg har yrkesutövarna inom renoveringsbranschen anpassat sig för att möta de ständigt växande kraven från kunder och samhället i stort. Snickare, takläggare, golvläggare, elektriker och målare utgör kärnan i detta skickliga yrkessamhälle, vars arbetsbeskrivningar och metoder har genomgått betydande förändringar över tid. Som solceller Stockholm, till exempel.

Snickaren, den skicklige hantverkaren av trä, har traditionellt varit ansvarig för att bygga och reparera byggnader. Med tiden har snickarens arbetsuppgifter utvecklats till att omfatta mer än bara timmer. Numera ser vi snickare engagerade i en rad olika renoveringsprojekt, från utbyggnader och attefallshus till omstrukturering av interiörer. Den moderna snickaren strävar efter att öppna upp planlösningar, skapa ljusare och mer öppna rum och införa innovativa designkoncept. Ett särskilt fokus ligger på att använda hållbara material och tekniker för att förbättra energieffektiviteten i de strukturer som de skapar.

Takläggaren, som ständigt strävar efter att skydda oss från naturens krafter, har också sett en utveckling i sina metoder. Tidigare bestod deras arbete huvudsakligen av att installera traditionella takbeläggningar såsom tegel och betongpannor. Med en växande miljömedvetenhet och en ökad efterfrågan på hållbara lösningar har takläggare börjat använda sig av nya material och tekniker. Nu ser vi takläggare installera gröna tak med växtlighet för bättre isolering och vattenavrinning, samt arbeta med solpaneler för att utvinna förnybar energi och främja energisparande.

Golvläggaren, som ansvarar för att lägga den grundläggande stommen för våra hem, har genomgått betydande förändringar i sitt yrkesutövande. Traditionellt sett handlade det om att lägga golv av trä eller kakel, men i dagens era av miljömedvetenhet efterfrågas hållbara material och tekniker för att minska klimatpåverkan. Golvläggare har därför anpassat sig till att använda återvunna material, naturliga stenar och miljövänliga färgämnen för att skapa vackra och energieffektiva golv.

Elektriker, mästare över elektriska system, har också sett en tydlig förändring i sina arbetsuppgifter. För att möta den ökande efterfrågan på energisparande och hållbarhet, har elektriker utvecklat sin kompetens för att installera solpaneler och andra förnybara energilösningar. Deras arbete är nu noga inriktat på att säkerställa att elsystemen i renoverade byggnader är energieffektiva och att de möter moderna krav på hållbarhet och miljömedvetenhet.

Målaren, konstnären av penseln, har länge varit ansvarig för att försköna våra hem med färg och kreativitet. I dagens renoveringsvärld har målare anammat miljömedvetenhet genom att använda giftfria och återvinningsbara färgämnen, med en strävan att minimera kemisk påverkan på miljön. De fokuserar också på att skapa energisnåla miljöer genom att välja färger som reflekterar ljus och minskar behovet av konstgjord belysning och lampor med limfogträ.

Utöver de traditionella yrkeskategorierna inom renoveringsbranschen har det uppstått nya yrken som svar på ökad miljömedvetenhet och en strävan efter hållbara lösningar. Ett sådant exempel är installatörer av solpaneler, som har blivit allt viktigare i kampen för att minska beroendet av fossila bränslen och främja förnybar energi. Dessa tekniker specialiserar sig på att installera solpaneler på tak och fasader, vilket möjliggör omvandling av solens ljus till elenergi, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläpp och främjar ett mer hållbart energisystem. Som investeringen i kl trä, till exempel.

Sammanfattningsvis har renoveringsbranschen genomgått betydande förändringar genom tiderna. Traditionella hantverksyrken som snickare, takläggare, golvläggare, elektriker och målare har anpassat sina metoder för att möta kraven på energisparande och hållbarhet. Nya yrken har också framkommit, som installatörer av solpaneler, vilket speglar samhällets ökade medvetenhet om miljön och behovet av att använda hållbara lösningar. Genom att omfamna dessa förändringar kommer renoveringsbranschen att fortsätta att forma vår omvärld med en ökad medvetenhet om att bygga för en hållbar framtid – inte minst med hjälp av kompisarna vid entreprenad Stockholm!

 …

Hus & Hem

Förändringar i vinter 

Mörkret smyger sig på och med det ökar behovet av en förändring. Under vintermånaderna tillbringar vi mer tid inomhus, och suget efter något nytt och fräscht i hemmet blir allt starkare. Att förändra och förbättra sitt boende blir nästan nödvändigt för att öka trivseln och välbefinnandet. Redaktionen har märkt av den ökande efterfrågan på tips för att skapa ett mer trivsamt hem och utforskat möjligheter till förbättringar genom olika renoveringsprojekt. Här nedan följer tips som redaktionen samlat in och förhoppningsvis kan du som läsare finna inspiration.

En av de mest underskattade aspekterna av att förbättra trivseln i hemmet är städning (lika uppskattat som mitt nya läderarmband flätat). Forskning visar att renlighet har en direkt påverkan på vår hälsa och vårt välmående. Tidigare fokuserade städfirmor främst på att underhålla offentliga byggnader och företagslokaler, men nu erbjuder de även sina tjänster till privatpersoner. Hemstädning, flyttstädning och skräddarsydda städtjänster efter hushållets behov är några av de alternativ som finns tillgängliga. Deras professionella verktyg och material resulterar oftast i en renare miljö än vad vi själva kan åstadkomma. Denna hjälp kan avlasta stress och trötthet under vinterperioden och ge oss tid till att koppla av eller följa våra personliga intressen. Städfirmorna har oftast bättre redskap och material för att säkerställa att hemmet blir som renast.

Att bygga ett attefallshus är ett annat sätt att förändra och förbättra hemmets trivsel. Med hjälp av kunniga byggfirmor kan ett modernt attefallshus skapas, vilket kan användas som kontor för distansarbete, gästrum eller rent av för uthyrning. Många har insett potentialen att hyra ut dessa små hus och därigenom få en extra inkomstkälla, särskilt värdefullt i tider av hög inflation och räntor. Även de mäklare som vi talat med bekräftar att attefallshuset har en positiv inverkan. I många hus är attefallshus ett objekt som ökar värdet på hela huset.

Ett tredje förslag från redaktionen (förutom mitt förslag om en slät ring), som inte bara ökar trivseln utan också har andra fördelar, är att bygga eller renovera uterummet. En skicklig byggfirma kan förvandla detta utrymme till en plats för umgänge, träning eller avkoppling med naturen ständigt närvarande. Ett uterum med elektricitet kan bli en samlingspunkt för familjen eller vänner, kanske till och med en plats för gemensamma måltider eller avslappnade samtal. Här skapas möjligheter som medför att man kan kombinera vintermiljö med värme och bekvämlighet.

Utöver dessa större projekt finns det flera mindre förändringar som kan öka trivseln i hemmet. Enkla förbättringar som att färga om väggar, installation av smarta hem-system eller tillägg av små växter och ljus kan göra stor skillnad. För att genomföra dessa förändringar kan samarbete med olika hantverkare och specialister vara till stor hjälp. Många väljer att måla om hemma på egen hand men här rekommenderar vi att man överlämnar måleriarbetet åt proffsen. Oftast är detta arbete krävande och svårt att få ett bra resultat på. En målare har utbildningen som krävs för att skapa en jämn yta och därefter färglägga väggen korrekt och estetiskt tilltalande.

Att skapa ett trivsamt hem (gärna med kors guld) under vintermånaderna kräver kanske en investering i tid och pengar, men de positiva effekterna på välbefinnandet kan vara ovärderliga. Att ta del av professionell hjälp och expertråd kan vara avgörande för att skapa det optimala boendet för att njuta av den kommande tiden.

 …